எரிமலையென
கொப்பளிக்கிறது
மனது ,
ஆனால்
தினம் தினம்
அதை தலையில்
கொட்டி கொட்டி முடிவைக்கிறது
உன் நினைவு !!!

0 மறுமொழிகள் to :