புதிய தமிழ் கவிதைகள் - உறவுகள் - New Best Tamil quotes 2021 - Panithuli shankar

1


காலப்போக்கில் நம்மில் சில உறவுகள்
கிளை பிரியும் இலைகளைபோலவே
யாருமே அறியாமல்
உடைந்தும், உதிர்ந்தும் போகின்றோம் ...


இறுதிவரை கிளைசேரத் துடிக்கும்
உதிர்ந்த இலைகளைபோலவே இயலாமல்
சருகாகவே மண்ணில் மரணித்துப்போனது
நாம் தொலைத்த உறவுகளை
புதிப்பிக்க நினைத்த காலங்கள் !....

                                                                                                -பனித்துளிசங்கர்.

மேலும் வாசிக்க.. >>