அறிஞர் !!!


அறிஞர் .


அண்ணாதுரை அறிஞர் .எண்ணாத் துறைநாடிஎண்ணிப் பிற்காலம்ஏற்பச் செய்தான்அண்ணாத் துரை ' அறிஞன் 'சொற்பெருக்கில் நற்றொடர்கள்ஆய்ந்தே டுத்துப்பண்ணாத் துறைஎன்ன ?வீழ்ந்தபுகழ் மீட்டான்பார்ப்பனத் தீநண்ணாமற் செய்தான்திராவிடர்க்கு வாழ்வளித்தான்நன்றே நன்றே !( அண்ணா அவர்கட்கு ' அறிஞர் ' பட்டம் கொடுத்தவர் ' கல்கி ' என்று சிலர் பேசியும் எழுதியும் வருகிறார்கள் . அண்ணாவை அவர் ' தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா ' என்றுதான் பாராட்டினார்.
முதன் முதலில் ' அறிஞர் ' எனக் குறிப்பிட்டுப் பாடியவர் புரட்சிப் பாவேந்தர் பாரதிதாசனே யாவார் . அவருடைய கவிதைதான் மேலே உள்ளது .
1 மறுமொழிகள்:

அப்பாதுரை said...

என்னைக் கவர்ந்த தமிழரும் கூட.
அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக கொள்கைகளைக் கலப்படம் செய்தாலும், தொலைநோக்குடன் திரிந்த ஒரு தமிழன். ஆக்கப் பொறுத்த இனத்துக்கு ஆறப் பொறுக்கக் கொடுத்து வைக்கவில்லை.