உண்மை கூற்று !!!!

" வைத்தியர் ராஜ நமஸ் தேஸ்து , யமராஜ ஸகோதரா " என்று ஒரு சுலோகம் உண்டு . ' யமன் உயிரைத்தான் கவர்ந்து செல்கிறான் . வைத்தியனோ உயிரோடு பணத்தையும் கவர்ந்து செல்கிறான் ' என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் .


உறவு !


உறவுகள் இல்லாது உலகம் இல்லை . சமீபத்தில் ஒரு புத்தகத்தில் , ' நீங்கள் எந்த ஊரில் வசிக்கிறீர்களோ , அந்த ஊரில் விளையும் காய்கறிகளை , உணவுப்பொருட்களைச் சாப்பிடுங்கள் . அப்பொதுதான் உங்கள் உடல் அங்கிருக்கும் வெப்ப தட்பத்துக்கேற்ப இயங்கும் ' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது . இதன் விஞ்ஞான உண்மை நமக்குத் தெரியாது . ஆனால் , நாம் வாழும் சூழ்நிலையுடன் உறவேற்படுத்திக் கொள்ளும் மனப்பான்மை இருக்கிறதே , அது பெரிதும் ரசிக்கவேண்டிய , மதிக்க வேண்டிய விஷயம் .

0 மறுமொழிகள் to உண்மை கூற்று !!!! :