எத்தனை பேர் ????

பட்டணம் செல்ல ஒரு ராஜா புறப்படுகிறார் . அவருடன் 9 மனைவிகள் புறப்படுகிறார்கள் . ஒவ்வொரு மனைவியின் பின்னால் 9 குழந்தைகள் போகின்றன . ஒவ்வொரு குழந்தையின் பின்னால் 9 நாய்கள் செல்கின்றன . ஒவ்வொரு நாயின் பின்னால் 9 குட்டிகள் செல்கின்றன .


அப்படியானால் , ராஜாவுடன் போனவர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் ?

( விடை : 7380 )

5 மறுமொழிகள் to எத்தனை பேர் ???? :

Unknown said...

82 thaan sa-ree

Unknown said...

sorry 81 is right

Unknown said...

7380 is correct

Unknown said...

7380 is correct

Unknown said...
This comment has been removed by the author.