பிரபல தலைவர்களின் சமாதிகள் !!!* காந்தியடிகளின் சமாதி ராஜ்காட்டில் உள்ளது.


* நேருவின் சமாதி சாந்திபவனில் உள்ளது.


* இந்திராவின் சமாதி சக்திஸ்தல்லில் உள்ளது.


* ராஜீவ்காந்தியின் சமாதி வீர்பூமியில் உள்ளது.


* லால்பகதூர் சாஸ்திரியின் சமாதி ராஜ்காட்டில் உள்ளது.


* ஜகஜீவன் ராம் சமாதி சமதா ஸ்தல்லில் உள்ளது.

0 மறுமொழிகள் to பிரபல தலைவர்களின் சமாதிகள் !!! :