உடற்பாகங்கள் உயிர் வாழும் நேரம்

மனிதன் உயிரிழந்த பின்பும் அவனது உடற்பாகங்கள் உயிர் வாழும் நேரம்

கண் - 31 நிமிடம்
மூளை - 10 நிமிடம்
கால் - 4 மணித்தியாலம்
தசை - 5 நாட்கள்
இதயம் - சில விநாடிகள்
தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

0 மறுமொழிகள் to உடற்பாகங்கள் உயிர் வாழும் நேரம் :