சில நேரங்களில் சில ராகங்கள் !

காலை மணி 5-6 .........பூபாளம்.

6-7..........பிலஹரி.

7-8...........தன்யாசி

8-99-10..........ஆரபி,சாவேரி

10-11..........மத்யமாவதி.

11-12..........மணிரங்கு.

பகல் மணி12-100.......ஸ்ரீ ராகம்..

1-2............மாண்டு.

2-3............பைரவி, கரகரப்பிரியா.

3-4..............கல்யாணி, யமுனா கல்யாணி.

மாலை மணி4-5 .........காம்போதி, மோகனம், ஆனந்த பைரவி, நீலாம்பரி, பியாகடை, மலையமாருதம் திருவெண்காடு, T.தண்டபாணி தேசிகர் கூறக்கேட்டது .

0 மறுமொழிகள் to சில நேரங்களில் சில ராகங்கள் ! :