உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1) உலகப் புகழ் பெற்ற மோனாலிசா ஓவியத்துக்கு வர்ணம் தீட்ட "டாவின்சி "எடுத்துக் கொண்ட காலம் 10ஆண்டுகளாம்,

2)டைடானிக் (Titanic) கட்டிமுடிக்கப்பட்ட நாடு அயர்லாந்து

3) பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு இடம் " Y" என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றது.

4) எருது மாடுகள் நிறக்குருடாம்.

5)மனிதர்களை விட அதிகளவு செம்மறியாடுகளைக் கொண்ட நாடு நியூசிலாந்து.6) ஈபிள் கோபுரமானது 1792 படிகளைக் கொண்டுள்ளது.

7) இரண்டு கண்டங்களில் அமைந்துள்ள ஒரே நகரம் இஸ்தான்புல்--துருக்கி (ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா)

0 மறுமொழிகள் to உங்களுக்குத் தெரியுமா? :