உன்னுடைய பிள்ளைகள் கெட்டவர்களாயிருந்தால் !!!

உன்னுடைய பிள்ளைகள் கெட்டவர்களாயிருந்தால், நீ அவர்களுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்க தேவையில்லை.

உன் பிள்ளைகள் நல்லவர்களாயிருந்தால், உன்னுடைய சொத்து அவர்களுக்கு தேவையில்லை.

0 மறுமொழிகள் to உன்னுடைய பிள்ளைகள் கெட்டவர்களாயிருந்தால் !!! :