உலகப் புகழ் ஜோ. சி. ஜொள்ஷன் கருத்து கணிப்பு

86% பையன்கள் கேர்ள் ஃபிரண்ட்ஸோடு இருக்கிறார்கள்
மீதம் 14%,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
மூளையோடு இருக்கிறார்கள்.
என்னைப் போல!

1 மறுமொழிகள்:

Anonymous said...

நல்ல கடி ஜோக்