அனுமன் -- வாலி . !!!


சேலத்தில் நடந்த கம்பன் விழாவில் கவிஞர் வாலி , இராவணனைப் பற்றி கூறிய கவிதை வரிகள் :" குரங்கு என அதன் வாலில் தீ வைத்தானே ,அது கொளுத்தியது அவன் ஆண்ட தீவைத்தானே !"

0 மறுமொழிகள் to அனுமன் -- வாலி . !!! :