கண்ணீர்த்துளி !!!


நேசிப்பதெல்லாம் கிடைத்து விட்டால்
கண்ணீர் துளிகளுக்கு மதிப்பே இல்லை
கிடைப்பதெல்லாம் நேசித்துவிட்டால்

கண்ணீருக்கு வேலையே இல்லை.

0 மறுமொழிகள் to கண்ணீர்த்துளி !!! :