3 . காகிதத்தை பிரியாத எழுத்தாணிகள் !!!

3 . காகிதத்தை பிரியாத எழுத்தாணிகள் !!!


ஒரு வேலை இந்த உலகம் என்பது இல்லாமல் இருந்து இருந்தால் ??? .

- நாம் மனிதர்களாக பிறக்காமல் இருந்து இருந்தால் ?? ,

- நாம் இறந்தபின் எங்கு செல்கிறோம் , ?? ,

- நமக்கு மீண்டும் பிறப்பு இருக்கிறதா ??

- உயிருடன் இருக்கும் பொழுது காதலில் தோற்றவர்கள் இறந்தபின் இணைவது உண்மைதானா ??உங்களின் விழிகளுக்கும் . இதயங்களுக்கும் விருந்தாளிக்க விரைவில் .எப்போதும் எதிர்பார்ப்புடன் இணைந்திருங்கள்

0 மறுமொழிகள் to 3 . காகிதத்தை பிரியாத எழுத்தாணிகள் !!! :