புதிய காதல் கவிதைகள் - பனித்துளி சங்கர்

காதல் பூ 
ஒரு வன்னத்து பூச்சி
உன்னை பார்த்து என்னிடம்
கேட்கிறது ஏன் இந்த பூ
நகற்ந்து கோண்டே இருக்கிண்றது
என்று?

0 மறுமொழிகள் to புதிய காதல் கவிதைகள் - பனித்துளி சங்கர் :