புதிய தமிழ் காதல் கவிதைகள் 2021 - தனிமை - Panithuli shankar New Kavithai - Thanimai 2021


 நான் எதைப்பற்றி
அதிகம் எழுதவேண்டும் என்பதை
நீ இல்லாத தனிமைதான் தீர்மானிக்கிறது !....


                                                                      - பனித்துளிசங்கர்.

0 மறுமொழிகள் to புதிய தமிழ் காதல் கவிதைகள் 2021 - தனிமை - Panithuli shankar New Kavithai - Thanimai 2021 :