அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் பனித்துளி சங்கரின் 2021 ஆம் ஆண்டின் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ....

 அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் பனித்துளி சங்கரின் 2021 ஆம் ஆண்டின் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் . எல்லா வளமும் பெற்று அனைவரும் எந்த குறையும் இன்றி அனைவரும்


இன்புற வாழவேண்டும்  ....

1 மறுமொழிகள்:

மனோ சாமிநாதன் said...

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!