இந்தியன் சிறப்பு - பனித்துளி சங்கர் - Panithuli shankar tamil sinthanai thuligal
சீ
னாக்காரன் ஒரு மனைவியுடன் வாழ்வான் ஒரு பெண் தோழி வைத்து இருப்பான்... ஆனால் மனைவிய ரொம்ப நேசிப்பான்.

ஆப்ரிக்காகாரன் 2 மனைவியுடன் வாழ்வான் 5 பெண் தோழி வைத்து இருப்பான்...ஆனால் முதல் மனைவிய ரொம்ப நேசிப்பான்.

வெள்ளைக்காரன் ஒரு மனைவியுடன் வாழ்வான் 3 பெண் தோழிகள் வைத்து இருப்பான்...ஆனால் பெண் தோழிகளை ரொம்ப நேசிப்பான்.

இந்தியன் ஒரு மனைவியுடன் வாழ்வான் ஒரு சிலர் இரண்டு பெண் தோழிகள் வைத்து இருப்பான்...ஆனால் அவன் என்றுமே அம்மாவை அதிகமாக நேசிப்பான்.

0 மறுமொழிகள் to இந்தியன் சிறப்பு - பனித்துளி சங்கர் - Panithuli shankar tamil sinthanai thuligal :