பூச்சி

உயிரில்லாத பூச்சி எது தெரியுமா?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
தெரியலையா?
*
*
*
*
*
நல்லா யோசிச்சுப் பாருங்க
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
செத்துப் போன பூச்சிதான்.
அழாதீங்க!
இதை எனக்கு அனுப்பின புண்ணியவானைத்தான் நானும் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்!!!


0 மறுமொழிகள் to பூச்சி :