இன்றைய தத்துவம்


ஒரு எறும்பு நினைச்சா,
ஆயிரம் யானையை கடிக்கலாம்.
ஆனால்,
ஆயிரம் யானை நினைச்சாலும்,
ஒரு எறும்பை கடிக்க முடியாது!!!


0 மறுமொழிகள் to இன்றைய தத்துவம் :