காதலியின் நினைவில் !!!


பாசம்
என்று
நினைத்துதான் பழகினேன்
பிறகுதான் தெரிந்தது
- நீ
என் சுவாசம் என்று.

0 மறுமொழிகள் to காதலியின் நினைவில் !!! :