எத்தனை பேர் ????

பட்டணம் செல்ல ஒரு ராஜா புறப்படுகிறார் . அவருடன் 9 மனைவிகள் புறப்படுகிறார்கள் . ஒவ்வொரு மனைவியின் பின்னால் 9 குழந்தைகள் போகின்றன . ஒவ்வொரு குழந்தையின் பின்னால் 9 நாய்கள் செல்கின்றன . ஒவ்வொரு நாயின் பின்னால் 9 குட்டிகள் செல்கின்றன .


அப்படியானால் , ராஜாவுடன் போனவர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் ?

( விடை : 7380 )

5 மறுமொழிகள் to எத்தனை பேர் ???? :

siddhartha .s said...

82 thaan sa-ree

siddhartha .s said...

sorry 81 is right

samuel arulraj said...

7380 is correct

samuel arulraj said...

7380 is correct

samuel arulraj said...
This comment has been removed by the author.